Bogate doświadczenie oraz wiedza naszych pracowników stanowią gwarancję satysfakcji naszych Klientów.

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów721 000 997

ul. Rynek Sutki 31, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów722 000 997

ul. Piłsudskiego 57, Hrubieszów

wynajem aut hrubieszów, ubezpieczenia w hrubieszowie, firma ubezpieczeniowa hrubieszów, ubezpieczenia hrubieszów, ubezpieczenie hrubieszów783 700 704

Potrzebujesz pomocy drogowej ?

Podróż

Ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu zagranicą, zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w trakcie wyjazdu. Przeznaczone jest ono dla wszystkich osób, które opuszczają kraj stałego pobytu i udają się na urlop, do pracy lub w innym celu, na terytorium innego państwa. W skład pakietu ubezpieczeń podróżnych może wchodzić kilka rodzajów ubezpieczeń.

Ubezpiecz - podróż !

Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie assistance zapewnia nam pomoc na terytorium innego państwa. Wystarczy zadzwonić do Polski na numer infolinii naszego ubezpieczyciela, powiedzieć gdzie jesteśmy, co się stało i jakiej pomocy potrzebujemy, a operator usług assistance zorganizuje dla nas natychmiastową pomoc w odległości najbliższej naszemu aktualnemu położeniu. W zakres usług objętych assistance znajdują się takie świadczenia jak:
• kontakt i telekonferencja z osobą bliską;
• transport ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania;
• transport zwłok ubezpieczonego;
• przekazywanie informacji;
• pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów;
• pomoc w odzyskaniu i ponownym nadaniu bagażu;
• przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w nagłych sytuacjach;
• transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w razie jego śmierci;
• opiekę nad towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi;
• pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej;
• transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego;
• kierowca zastępczy;
• informacje przed podróżą;
• zastępstwo w podróży służbowej;
• pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu;
• pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu;
• pomoc w przypadku opóźnienia lotu;
• wyżywienie i zakwaterowanie ubezpieczonego za granicą w czasie rekonwalescencji;
• pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego na teren RP lub kraju stałego zamieszkania;
• kontynuacja zaplanowanej podróży;
• pomoc prawna;
• wypłata na poczet kaucji;
• dosłanie przedmiotów osobistych;
• pomoc finansowa;
• opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi ubezpieczonemu w trakcie podróży zagranicznej;
• pomoc tłumacza;
• kontynuacja na terenie RP leczenia rozpoczętego zagranicą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia, pozwala nam na pokrycie rachunków jakie lekarz, przychodnia bądź szpital wystawi nam za nasze diagnozowanie i leczenie oraz na zakup leków w miejscu pobytu. Niezwykle ważne, aby suma ubezpieczenia i zakres tego ubezpieczenia były dobrane w sposób odpowiedni. Należy pamiętać, że w przypadku sytuacji nagłej, w której do ubezpieczonego wezwana jest karetka, wiezie go ona do najbliższego szpitala, a nie do najtańszego lub państwowego.

Koszty wygenerowane podczas pobytu w szpitalu, nawet w ramach z początku niegroźne wyglądających sytuacji jak np. atak duszności, mogą być bardzo wysokie. Wizyta u dentysty w niektórych krajach europejskich wywołana nagłym bólem zęba może zakończyć się rachunkiem opiewającym na kilkaset euro, uraz nogi wymagający transportu medycznego z Włoch do Polski może kosztować 2 500 EUR, uraz kręgosłupa wymagający leczenia zachowawczego we Francji i transportu lotniczego do Polski to koszt 20 000 EUR, utrata przytomności podczas pływania w Chorwacji zakończyła się rachunkiem na 12 000 EUR, zaostrzenie astmy wraz z zapalaniem płuc podczas wycieczki do Chin kosztowałoby ubezpieczonego 120 000 EUR za 15 dni hospitalizacji i transport medyczny do Polski. Zapalenie woreczka żółciowego wymagające 3 dniowego pobytu w szpitalu w USA zakończyło się rachunkiem na 24 000 USD, 24-godzinna obserwacja na oddziale intensywnej opieki na 30 000 USD, a złamanie piszczeli, zabieg i dwudniowa hospitalizacja na 32 500 USD.

Zakresem dodatkowym w ubezpieczeniu kosztów leczenia mogą być zdarzenia będące wynikiem zaostrzenia chorób przewlekłych lub następujących czynności:
• wykonywania pracy umysłowej lub fizycznej;
• amatorskiej jazdy na nartach, snowboardzie lub nurkowania;
• wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportów
• pasywnego udziału w wojnie, aktach terroru lub zamieszkach.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia środki rekompensujące doznany uszczerbek na zdrowiu w oparciu o wybraną przez nas sumę ubezpieczenia i orzeczony przez lekarza procent uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia nam ochronę finansową w sytuacji, gdyby w skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego, wyrządzona została szkoda będąca następstwem czynu niedozwolonego w ramach czynności życia prywatnego osobie trzeciej lub w jej mieniu (np. podczas jazdy na nartach wjechaliśmy w kogoś, kto został ranny, a jego sprzęt narciarski został uszkodzony).

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego, chroni nas przed skutkami finansowymi utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w dostawie naszego bagażu, tj. toreb, waliz, plecaków, neseserów, paczek wraz z ich zawartością oraz telefonów, sprzętu fotograficznego i wideo, przenośnego sprzętu komputerowego, gier wideo oraz sprzętu do odtwarzania i nagrywania dźwięku.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie sprzętu sportowego, chroni nas przed skutkami finansowymi utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia naszego sprzętu sportowego w postaci np. nart, desek snowboardowych, surfingowych, roweru i specjalistycznego sprzętu do nurkowania wraz z podstawowym osprzętem i ekwipunkiem.

Ubezpieczenie kosztów odwołania

Ubezpieczenie kosztów odwołania:
• uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu – to ubezpieczenie chroniące nas przed kosztami wynikającymi z obciążenia ubezpieczonego przez organizatora turystyki w przypadku odwołania wyjazdu przez ubezpieczonego lub poniesionymi przez ubezpieczonego w razie wcześniejszego powrotu z imprezy;
• noclegów – to ubezpieczenia chroniące nas przez kosztami wynikającymi z obciążenia ubezpieczonego przez organizatora turystyki w przypadku odwołania wyjazdu przez ubezpieczonego przed rozpoczęciem podróży;
• biletów lotniczych – to ubezpieczenie chroniące nas przed kosztami wynikającymi z obciążenia ubezpieczonego przez organizatora imprezy przed rozpoczęciem podróży lotniczej na terytorium RP.

Zdarzenia te muszą być spowodowane przez następujące sytuacje: nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, nagłą ciężką chorobę ubezpieczonego lub członka jego rodziny, zgonu ubezpieczonego lub członka jego rodziny, zaistnienia poważnych zdarzeń w miejscu zamieszkania ubezpieczonego tj. pożaru, zalania, włamania do lokalu stanowiącego miejsce zamieszkania ubezpieczonego, powodujących konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego, kradzieży dokumentów niezbędnych do podróży zagranicznej (np. paszportu), bezwarunkowego wezwania do stawiennictwa przez władze administracyjne RP doręczonego podczas wyjazdu zagranicznego.